Project Information

Dấu ấn thượng lưu

Apartment

Mặt bằng tầng 16 - 25

Mặt bằng tầng 16 - 25

Floor 16-25