Project Information

Dấu ấn thượng lưu

Contact

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông

Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông Công ty thành viên của PGT Group

  • Công ty CP Tập đoàn PGT. PGT Tower, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

  • 0905 61 7778

Công ty CP Tập đoàn PGT. PGT Tower, 220 Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
http://premiersky.vn/catalog/view/theme/default/images/logo_thumb.jpg
16.0417979
108.2102294
Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông
<a href="tel:0905617778">0905 61 7778</a>
<a href="mailto:info@premiersky.vn">c</a>ontact@minhdong.vn
http://premiersky.vn/
http://premiersky.vn/catalog/view/theme/