Nhận thông tin dự án

Căn hộ

Mặt bằng tầng 31-37

Mặt bằng tầng 31-37

Tầng 31-37