Nhận thông tin dự án

Căn hộ

Mặt bằng tầng 16 - 25

Mặt bằng tầng 16 - 25

Tầng 16-25